Bilharzia
Buiktyfus
Cholera
Dengue
DTP
Filariasis
Gele Koorts
Hepatitis A
Hepatitis B
HIV
Hoogteziekte

Hoogteziekte

Wat is hoogteziekte?

Hoogteziekte is een verzamelnaam voor ziekteverschijnselen die ontstaan tijdens het klimmen naar of het verblijven op grote hoogte. De oorzaak is het lage zuurstofgehalte van de lucht, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt en klachten kunnen ontstaan. Hoogteziekte kan optreden als men zich onvoldoende aan de hoogte heeft kunnen aanpassen. Hoe hoger het verblijf of hoe sneller de stijging, hoe groter de kans op hoogteziekte. Over het algemeen treedt hoogteziekte pas op boven de 2500 meter. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per persoon, waardoor er soms ook op lagere hoogte klachten optreden. Daarentegen krijgen sommige mensen helemaal geen klachten bij verblijf op hoogte. Ooit eenmaal hoogteziekte gehad, dan is de kans op een volgende keer bijna 100%.

Waaraan kunt u hoogteziekte herkennen?

Klachten van milde hoogteziekte ontstaan meestal enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit hoofdpijn, kortademigheid, misselijkheid en het gevoel van een kater. In het begin zijn de symptomen mild en herkent u het zelf vaak niet. Hoofdpijn is meestal de eerste uiting en moet als alarmsymptoom gezien worden. Gemiddeld duren de klachten een halve dag; soms duren de klachten weken. De aandoening is goedaardig op voorwaarde dat u niet verder stijgt zolang er klachten zijn. Milde hoogteziekte kan overgaan in ernstige hoogteziekte. De hoofdpijn en de kortademigheid verergeren en treden ook in rust op, met name ’s nachts. U kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkenmansloop. Deze aandoening is goedaardig als u afdaalt om te acclimatiseren. Onbehandeld kan hoogteziekte leiden tot vocht in de longen en hersenen, met coma en de dood als gevolg.

Hoe kunt u hoogteziekte voorkomen?

- stijg langzaam naar hoogtes boven de 2500 meter.
- stijg boven de 2500 meter maximaal 300 meter per overnachting. Het is verstandig om telkens 2 à 3 nachten te acclimatiseren op de bereikte hoogte alvorens hoger te gaan.
- drink voldoende, d.w.z. een aantal liters per dag, en gebruik geen alcohol of slaapmiddelen.
- overleg met uw arts als u een hart- en/of longaandoening heeft. In dat geval heeft u namelijk een verhoogd risico om hoogteziekte te krijgen.
- om het acclimatiseren te bevorderen kan de arts een medicijn voorschrijven: acetazolamide (Diamox). Het wordt voorgeschreven als te verwachten is dat algemene maatregelen niet voldoende effectief zullen zijn. Dat hangt af van de snelheid van stijgen en uw gezondheidstoestand. De dosis is afhankelijk van uw gewicht.
- vraag uw reisgenoten om op elkaar te letten op tekenen van hoogteziekte. Soms heb je het zelf niet zo in de gaten.

Aan te kruisen en in te vullen door uw arts:

- U neemt het middel om hoogteziekte te voorkomen. Begin 24 uur voor het stijgen boven de hoogte waarop problemen te verwachten zijn. Neem ’s ochtends …… en ’s avonds …… tablet. Ga door tot 2 dagen na het bereiken van de maximale hoogte.
- U neemt het middel bij milde klachten. Start als u hoofdpijn krijgt. Neem ’s ochtends …… en ’s avonds …… tablet. Ga door tot 2 dagen na het bereiken van de maximale hoogte.

NB: zolang er symptomen zijn mag u niet verder stijgen!! Daarna wel.

Mogelijke bijwerkingen van acetazolamide zijn: tintelingen in armen of benen, verandering van smaak, misselijkheid en vaker en meer plassen. Ook komen sufheid, verwardheid en hoofdpijn voor. Lees voor gebruik altijd goed de bijsluiter.

Wat moet u doen bij verschijnselen van hoogteziekte?

Milde hoogteziekte: stijg niet verder. Neem acetazolamide als dat voorgeschreven is. Daal evt. af als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken. Als de klachten voorbij zijn, mag u voorzichtig verder stijgen.

Ernstige hoogteziekte: daal direct af en zoek medische hulp (o.a. medicijnen en zuurstof).

Bedenk dat de toegang tot medische zorg beperkt is bij verblijf in afgelegen gebieden!!

Kijk voor meer informatie over hoogteziekte op http://www.hoogteziekte.info