Bilharzia
Buiktyfus
Cholera
Dengue
DTP
Filariasis
Gele Koorts
Hepatitis A
Hepatitis B
HIV
Hoogteziekte

DTP

Wat is difterie?

Difterie is een infectieziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt overgedragen via hoesten en direct contact met een besmette wond.

Wat zijn de verschijnselen van difterie?

Het begint met koorts en een soort keelontsteking die zich tot in het strottenhoofd kan uitbreiden en vervolgens benauwdheid kan veroorzaken. Op de keelamandelen en de huig komt een wit taai beslag wat slikken heel moeilijk maakt. Ook de lymfklieren zijn gezwollen en andere slijmvliezen kunnen gaan ontsteken, er komt een zoetige geur uit de mond.

Wat is tetanus?

Tetanus is een infectie, meestal veroorzaakt door contact met vuil dat besmet is met sporen van de bacterie. De sporen van de bacterie zijn wijd verspreid. Denk voor besmetting bijvoorbeeld aan het trappen in een geroeste spijker, het krabben van een kat, straatvuil, een hondenbeet etc.

Wat zijn de verschijnselen van tetanus?

Als zich tetanus ontwikkelt wordt er een gif afgescheiden dat via de zenuwen het ruggenmerg en de hersenen bereikt en ernstige spierkrampen veroorzaakt in de ledematen, kaken, slikspieren en ademhalingsspieren, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstaat.

Wat is polio?

Polio, ook wel bekend als kinderverlamming, is een infectie van het zenuwstelsel die wordt veroorzaakt door een virus dat meestal wordt overgebracht via de ontlasting.

Wat zijn de verschijnselen van polio?

Meestal verloopt de infectie met polio ongemerkt. Een klein deel krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Ernstige verschijnselen treden bij ongeveer 0,5-1% van de patiënten op. Zenuwcellen worden aangetast, wat leidt tot verlamming, slik- en ademhalingsproblemen.

Waar komen difterie, tetanus en poli voor?

Difterie komt in een aantal ontwikkelingslanden nog vaak voor. In geïndustrialiseerde landen komt als gevolg van grootschalige landelijke vaccinatieprogramma’s bijna geen difterie meer voor.

Tetanus komt nog overal ter wereld voor en omdat het geen ziekte is die tussen mensen overgedragen wordt, zal deze ziekte ook niet verdwijnen door vaccinatie en loopt iedereen die niet gevaccineerd is het risico op tetanus.

Polio komt in ontwikkelingslanden nog regelmatig voor.

Welke maatregelen kan ik nemen om difterie, tetanus en polio te voorkomen?

Er bestaat een vaccin tegen difterie, tetanus en polio.

Mensen geboren na 01-01-1950 zijn over het algemeen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma en volstaan met 1 herhalingsvaccinatie. Mensen geboren voor

01-01-1950 zijn niet gevaccineerd tegen DTP en hebben een volledige vaccinatieserie van 3 injecties nodig.

Zijn difterie, tetanus en polio te behandelen?

Difterie en tetanus zijn onder andere te behandelen met antibiotica. Bij polio zijn alleen de symptomen te behandelen.